.

WTO iLibrary

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất xử lý các quy tắc thương mại giữa các quốc gia.  Trọng tâm là các hiệp định WTO, được đàm phán và ký kết bởi phần lớn các quốc gia thương mại của thế giới và được phê chuẩn trong Quốc hội của họ.  Mục tiêu là để đảm bảo rằng giao dịch diễn ra suôn sẻ, có thể dự đoán và tự do nhất có thể. WTO iLibrary là...