.

WTO iLibrary

CSDL WTO iLibrary

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất xử lý các quy tắc thương mại giữa các quốc gia. 

Trọng tâm là các hiệp định WTO, được đàm phán và ký kết bởi phần lớn các quốc gia thương mại của thế giới và được phê chuẩn trong Quốc hội của họ. 

Mục tiêu là để đảm bảo rằng giao dịch diễn ra suôn sẻ, có thể dự đoán và tự do nhất có thể.

WTO iLibrary là thư viện trực tuyến của WTO

Xuất bản khoảng 70 nhan đề mới mỗi năm trong vấn đề thương mại.

Một số chủ đề bao gồm nông nghiệp và an toàn thực phẩm, tranh chấp, thương mại chính phủ, trí tuệ, tài sản, thông tin và thương mại điện tử, giám sát tài chính và thương mại.

Hầu hết nội dung có sẵn để truy cập ở định dạng PDF cho người đăng ký, nội dung gần đây cũng được cung cấp ở định dạng ePub và HTML.

Tính năng sử dụng

 • Tải thống kê với 3 bước cơ bản: Chọn lựa > Xem hồ sơ > Tải
 • Chức năng trích dẫn tiện lợi, tương thích với hầu hết các hệ thống quản lý thư mục phổ biến
 • Truy cập nhanh chóng dễ dàng, không giới hạn đến các bộ ấn phẩm và dữ liệu
 • Không giới hạn số lượng người dùng và truy cập
 • Đăng ký và quản lý dễ dàng thông qua dải IP hoặc tên tài khoản/ mật khẩu
 • Nội dung hiển thị dưới nhiều định dạng thích hợp với nhu cầu người dùng

Lợi ích sử dụng

 • Cho phép truy cập trên toàn tổ chức thông qua xác thực IP hoặc đăng nhập tên người dùng / mật khẩu
 • Không giới hạn số lượng người dùng đồng thời
 • Truy cập vĩnh viễn vào nội dung được tải xuống
 • Khám phá nội dung trên toàn bộ tổ chức với các biểu ghi thư mục được cung cấp ở định dạng MARC21 XML
 • Tự quản lý cài đặt tài khoản đăng ký

 

Để biết thêm thông tin về các ấn phẩm của Tổ chức thương mại Thế giới xin truy cập trang web https://www.wto-ilibrary.org/