.

Xã hội và Y tế

Cuộc chiến chống lại nạn đói nghèo và các vấn đề xã hội vẫn luôn nhức nhối ở các quốc gia thuộc OECD và không thuộc OECD. Cung cấp những khoản phúc lợi cho con người giúp giảm thiểu những khó khăn về mặt kinh tế và xã hội, nhưng những chính sách này không thế thay thế những chiến lược phát triển xã hội toàn diện. Chính sách xã hội ở OECD bao quát toàn bộ những chính sách xã hội, giáo dục và y tế được thực hiện trong môi trường liên tục thay đổi về nhân khẩu học xã hội, thị trường lao động và sự phát triển kĩ thuật.

 • Hơn 730 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 4.730 Chương bài (chapters)
 • Hơn 400 Văn bản dư thảo (working papers)                      
 • Hơn 75 bộ Dữ liệu (dataset)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

 • Tổng quan về Y tế, Xã hội
 • Tổng quan về tình hình di cư quốc tế 
 • Đánh giá tổng quan của OECD về tình hình việc làm 
 • Các vấn đề về trợ cấp
 • Vấn đề Y tế tại các khu vực: Châu Á / Thái Bình Dương, Châu Âu
 • Các nghiên cứu về cuộc sống 
 • Đánh giá, khái quát về vấn đề xã hội, trợ cấp tại khu vực Châu Á / Thái Bình Dương 

Book Series

 • Việc làm cho thanh thiếu niên 
 • Sức khỏe và công việc trí óc 
 • Những nghiên cứu và đánh giá hệ thống y tế, chính sách y tế của OECD
 • Đánh giá về chất lượng chăm sóc sức khoẻ của OECD
 • Tuyển dụng lao động nhập cư
 • Chính sách người cao tuổi và việc làm

Papers

 • Văn bản dự thảo về các vấn đề Y tế, Xã hội, Việc làm và di cư

Databases

 • Thống kê về Y tế của OECD
 • Thống kê về di cư quốc tế của OECD theo độ tuổi/ quốc tịch/ nghề nghiệp/ giới tính…
 • Thống kê về phúc lợi xã hội của OECD: tiêu dùng xã hội, phân bổ thu nhập, thuế khóa và lợi nhuận, lương hưu…
 • Thống kê chi tiêu xã hội của OECD 

Truy cập tại địa chỉ: www.oecd-ilibrary.org/socialissues