Chương trình dùng thử CSDL OECD
Kính gửi Quý Thư viện/ Đơn vị/ Tổ chức, IDT Việt Nam hân hạnh được thông báo Chương trình trải nghiệp dùng thử CSDL đến từ nhà cung cấp OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 1. Giới thiệu về…
30 ngày trải nghiệm Bộ cơ sở dữ liệu học thuật Gale
Kính gửi Quý Thư viện và cộng đồng người đọc, IDT Vietnam trân trọng giới thiệu thông tin dùng thử bộ cơ sở dữ liệu học thuật đến từ nhà xuất bản Gale mang tên Gale Academic OneFile. 1.…
TRUY CẬP MIỄN PHÍ CSDL CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÀ LIÊN MINH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Kính gửi Quý khách hàng! Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ Số là cung cấp các bộ CSDL của một số tổ chức quốc tế lớn như: 1. Cơ sở dữ liệu UN iLibrary Cơ sở dữ liệu của Liên Hợp Quốc bao gồm các…
Chương trình dùng thử CSDL OECD-iLibrary, WorldBank-eLibrary và UN-iLibrary
Công ty IDT là đối tác ủy quyền của OECD iLibrary (CSDL của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), WorldBank eLibrary (CSDL của Ngân hàng Thế giới) và UN iLibrary (CSDL của Liên hợp quốc). Hiện tại…