CSDL Khóa học Udemy

Nền tảng học tập trực tuyến lớn nhất thế giới phục vụ nâng cao kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp,…

Udemy là một trong những nền tảng học trực tuyến có hơn 40 triệu người dùng trên toàn thế giới, và hiện tại Udemy được coi là nền tảng học trực tuyến lớn nhất thế giới với hàng chục nghìn khóa học, thu hút trên 50 triệu lượt đăng ký.

Đặc biệt, trong Udemy, gói cơ sở dữ liệu Udemy Business tập hợp 10% các khóa học được đánh giá tốt nhất bởi người dùng trên toàn thế giới cho phép người học có thể nhanh chóng tiếp cận với các kiến thức mới nhất, kỹ năng công việc mới nhất thế giới hiện tại.

Các tính năng chính của Udemy Business: 

 • Truy cập hơn 16,000+ khóa học
 • Tuy biến thay đổi logo và đường dẫn truy cập, chẳng hạn, https://your-company.com
 • Có thể tạo và phân phối các khóa học cho nội bộ nhân viên trong công ty
 • Tuy chọn chủ đề đào tạo
 • Truy cập các khóa học quốc tế khác ngoài tiếng Anh ( International collection, Nhật, Ý, Trung…, không có Việt Nam).

Tính năng Quản lý khóa học

 • Bài tập khóa học với thông báo riêng cho nhân viên
 • Tùy chọn thay đổi Nhóm người dùng
 • Quản lý nhóm nâng cao

Phân tích & Báo cáo

 • Tương tác riêng tư giữa các cá nhân trong nhóm
 • Thông tin chi tiết về khóa học
 • Đánh giá hoạt động của người học
 • Tùy chỉnh phân tích và báo cáo theo mục đích đào tạo riêng của doanh nghiệp.

Công cụ tích hợp

 • Single sign-on
 • Reporting/Course/User list API
 • Tích hợp LMS
 • Tích hợp Slack
 • Workplace

Udemy với hơn 180.000 khóa học và hơn 35 triệu học viên tham gia và có hơn 7000 đối tác. Udemy hoàn toàn là một nền tảng lý tưởng cho việc tìm kiếm những nguồn kiến thức mới và có nhiều mối quan hệ và kết nối trên khắp thế giới. 

Các khóa học ở các lĩnh vực phổ biến như:  

 • Khóa học marketing - trên 520 khóa học 
 • Kỹ năng tin học văn phòng - trên 400 khóa học 
 • Khóa học phát triển bản thân - trên 900 khóa học 
 • Quản lý dự án và vận hành - trên 400 khóa học
 • Khoa học kinh doanh - trên 300 khóa học 
 • Khóa học môi trường làm việc và Quản trị nhân sự - trên 200 khóa học
 • Khóa học điện toán đám mây - trên 170 khóa học 
 • Khóa học khoa học dữ liệu - trên 300 khóa học 
 • Khóa học thiết kế - trên 300 khóa học
 • Khóa học lập trình, phát triển giải pháp (web, game, phần mềm…) - trên 2000 khóa học 
 • Khóa học tài chính & kế toán - trên 400 khóa học 
 • Khóa học Công nghệ thông tin và vận hành các hệ thống CNTT - trên 1400 khóa học 
 • Khóa học kỹ năng lãnh đạo & quản lý - trên 500 khóa học