Gale Literature
1. Cơ sở dữ liệu Gale Literature là gì? Gale Literature là một trải nghiệm nghiên cứu tích hợp các bộ cơ sở dữ liệu văn học hàng đầu của Gale. CSDL cho phép các nhà nghiên cứu tìm kiếm trên nhiều…
National Geographic Virtual Library
Gale đã hợp tác với Nat Geo và số hóa toàn bộ tài nguyên hơn 130 năm của các tạp chí Nat Geo. Gale là nhà xuất bản duy nhất đã ký hợp đồng với Nat Geo để có thể cung cấp toàn bộ tài nguyên hình…
Digital Scholar Lab
1.  Giới thiệu về Gale Digital scholar Lab Nền tảng nhân văn số (Digital Humanities) - ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và khai thác dữ liệu lớn trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn.…
Gale OneFile News
Gale OneFile News là bộ cơ sở dữ liệu điện tử báo toàn văn của nhà xuất bản Gale cung cấp. Nguồn tài nguyên báo toàn văn của nhà xuất bản Gale cung cấp tìm kiếm các bài báo theo tiêu đề, ngày tháng,…
Gale Interactive
Gale Interactive cung cấp các công cụ cho phép người dùng thu phóng, xoay và khám phá các mô hình. Hiển thị nội dung tham khảo, mô hình 3D, giúp người dùng có thể tìm kiếm hoặc sử dụng để khám…