IDT chia sẻ bài giảng kinh nghiệm tại lớp tập huấn về xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, sáng ngày 13/5/2019 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng và phát…
Hoạt động đào tạo ILL cho Cán bộ Thư viện trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày 21/09/2017, đại diện Văn phòng miền Nam IDT Việt Nam đã có buổi đào tạo, hướng dẫn về ILL cho Cán bộ Thư viện trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. ILL – Worldshare Interlibrary Loan là dịch vụ…
Đào tạo, hướng dẫn cán bộ Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng phần mềm biên mục OCLC – Connexion
Trong ngày 25 tháng 1, Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng với công ty IDTVietnam, và Tổ chức thư viện thế giới OCLC đã phối hợp tổ chức buổi đào tạo và hướng dẫn cho cán bộ của…