Koha
Koha is the first free software library automation package. In use worldwide, its development is steered by a growing community of users collaborating to achieve their technology goals. Koha’s…
Nainuwa
NainuwaTM is one of the most advanced platforms to access, explore, search and handle digital multimedia data.TREVENTUS sees NainuwaTM as a dynamic library software and digital content management…
Tủ thư viện lưu động IDSmart
Tận dụng ý tưởng của cánh tay robot, các máy bán hàng tự động và công nghệ ASRS (Hệ thống lưu trữ và khôi phục tự động). Tủ có thể được cài đặt bất kỳ nơi nào để mở rộng vị trí và giờ giấc phục vụ…
M3000 PRO
Máy quét M3000 Pro là một máy quét chuyên nghiệp phù hợp với tất cả tài liệu có kích thước khổ ≤ A3, được thiết kế với hệ thống đèn chiếu sáng trên đầu quét và 2 bên thân máy giúp thiết bị làm việc…
Scanner ET16 Plus
ET16Plus  thuộc dòng máy quét thông minh, cho phép xử lý bất cứ tài liệu nào bạn cần để số hóa, với định dạng ≤ A3. Hệ thống đèn chiếu sáng hai bên cho phép chiếu sáng đầy đủ tài liệu cần…