.

Hội nghị - Hội thảo: "Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014-2019)"

Hội nghị - Hội thảo: "Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014-2019)"

Công ty IDT hân hạnh tham gia tài trợ sự kiện này

Ngày 1/11/2019, trong không khí hân hoan của mùa thu Đà Nẵng, Hội thảo “Tổng kết công tác ứng dụng thập phân Dewey, ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam (2014 – 2019)” được Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện, bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Lê Hải Đăng – Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội; ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Hội An – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Đà Nẵng; ông Dương Hồng Cơ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo và viên chức làm công tác nghiệp vụ của các thư viện tỉnh/ thành phố, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, các cơ sở đào tạo ngành thông tin – thư viện trong cả nước.

Tại kỷ yếu có 33 tham luận được tuyển chọn từ các chuyên gia ở khắp các hệ thống thư viện trên toàn quốc cùng một số công ty về công nghệ thư viện. Bà Hoàng Thanh Phương –  Đại diện Mạng lưới thư viện toàn cầu OCLC tại Việt Nam - Phòng Nghiệp vụ Công ty IDT - hân hạnh được trình bày tham luận mang tên “Ứng dụng Khung phân loại thập phân DDC bản điện tử - WebDewey trong hoạt động thông tin – thư viện”, bài viết tập trung vào giới thiệu khái quát về Khung phân loại DDC và WebDewey, có nêu lên một số đặc biệt nổi bật cũng như lưu ý khi sử dụng WebDewey. Ngoài ra trong kỷ yếu có tham luận của ông Dương Đình Hòa – Giám đốc Công ty IDT có giới thiệu đến một số công nghệ chính và thường gặp trong các mô hình thư viện hiện đại trên thế giới và tại Việt Nam, qua đó là một nguồn tham khảo cho các thư viện khi có kế hoạch xây dựng cho mình một mô hình thư viện hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị - Hội thảo:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc TVQG phát biểu khai mạc Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Đà Nẵng phát biểu chào mừng Hội nghị
TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tham luận “Một số vấn đề áp dụng Khung phân loại DDC 23 trong hệ thống thư viện tại Việt Nam”
Bà Hoàng Thị Thanh Phương - đại diện Công ty IDT trình bày tham luận ”Ứng dụng Khung phân loại thập phân DDC bản điện tử - WebDewey trong hoạt động thông tin - thư viện”


________________________________________________________________
Bài viết: Hải Anh
Hình ảnh: Thanh Hà (2019), truy cập vào ngày 07/11/2019 tại địa chỉ: http://nlv.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-ung-dung-khung-phan-loai-thap-phan-dewey-an-ban-23-tieng-viet-trong-cac-thu-vien-viet-nam-2014-2019.html