Công ty đa quốc gia có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên nghiên cứu và phát triển các dòng scanner thông minh cho công tác văn phòng, số hóa tài liệu hiện vật của ngành thư viện, lưu trữ, bảo tàng. Hiện tại sản phẩm scanner Czur đã có mặt tại gần 100 quốc gia. 

Website: http://www.czur.com/