Hãng công nghệ có trụ sở tại Miami (USA), chuyên phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ thư viện trực tuyến cho các thư viện trên toàn thế giới. Hiện đang có trên 4.800 thư viện tại 78 quốc gia đang sử dụng các ứng dụng dịch vụ của Springshare.

Website: http://www.springshare.com/