Hãng sản xuất các thiết bị công nghệ RFID danh tiếng có trụ sở tại Hà Lan. Thiết bị RFID của Nedap đang được sử dụng tại hàng ngàn thư viện trên thế giới.

Website: http://www.nedaplibrary.com/