Trung tâm Thư viện Máy tính Trực tuyến (OCLC) là tổ chức thành viên thư viện lớn nhất trên thế giới có trụ sở tại Ohio-USA. Hiện có trên 70.000 thư viện tại 170 quốc gia đang sử dụng dịch vụ của OCLC.

Website: https://oclc.org/home.en.html