Lyngsoe Systems là một trong những nhà phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống hàng đầu thế giới về các giải pháp hậu cần cho một loạt các môi trường chuỗi hậu cần phức tạp trong thị trường thư viện, sân bay, bưu điện, chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe. Công ty đã thiết kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống điều khiển và theo dõi trong hơn 40 năm và dẫn đầu trong thị trường công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) với hơn 5.000 hệ thống lắp đặt trên toàn thế giới tại hơn 60 quốc gia.

https://lyngsoesystems.com/