Phần mềm quản lý quy trình số hóa

ScanFlow là một giải pháp phần mềm toàn diện và mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình công việc của bạn trong lĩnh vực số hóa hàng loạt.

Phần mềm xâu chuỗi các nhiệm vụ công việc tưởng chừng tách biệt trong 1 hệ thống đồng nhất, từ việc quét, xử lý các hình ảnh,..cho đến khi hoàn thành dự án số hóa. Cán bộ thực hiện công việc có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ các bước số hóa. Do đó sai lầm được giảm đến mức tối thiểu và hiệu quả công việc được tăng lên.

- ScanFlow có thể thực hiện đồng thời nhiều công việc.

- Cung cấp chức năng hoàn tác. Bạn có thể quay lại bất kỳ tác vụ nào trước đó, điều chỉnh cài đặt và thực hiện lại tác vụ.

- Cung cấp bản xem trước cho tất cả các chức năng xử lý đã được thực hiện.

- ScanFlow thực hiện tất cả các chức năng xử lý trên một bản sao hình ảnh, do đó hình ảnh gốc vẫn không thay đổi.

- Phần mềm cho phép lên kế hoạch đối với tất cả các tác vụ để đảm bảo quản lý tài nguyên tối ưu.
(Ví dụ: các tác vụ phải tốn nhiều thời gian hơn sẽ được xử lý qua đêm).

- ScanFlow hỗ trợ giám sát tất cả các quy trình bằng cách truy cập từ xa thông qua giao diện web.

Quản lý nhân viên Tổ chức công việc phù hợp cho mỗi thiết bị quét khác nhau Tự động hóa luồng dữ liệu công việc Lên kế hoạch phân loại sách và định dạng tài liệu