.

Trình diễn tài liệu kỹ thuật số

Phần mềm trình diễn tài liệu kỹ thuật số. Dùng cho triển lãm, trưng bày, trình diễn tài liệu và các đối tượng vật thể dạng 2D, 3D, tài liệu nghe nhìn. Phần mềm được cài đặt lên máy tính chuyên dụng và màn hình cảm ứng cỡ lớn phục vụ công tác triễn làm, trưng bày.
Thiết bị trình diễn tài liệu kỹ thuật số. Dùng cho triển lãm, trưng bày, trình diễn tài liệu và các đối tượng vật thể dạng 2D, 3D, tài liệu nghe nhìn. Bao gồm tủ trình diễn 43 inches màn cảm ứng trong suốt, máy tính điều khiển và phần mềm. Bảo hành 1 năm.