.

Trình diễn tài liệu kỹ thuật số

Thiết bị trình diễn tài liệu kỹ thuật số - Magic box
Thiết bị trình diễn tài liệu kỹ thuật số. Dùng cho triển lãm, trưng bày, trình diễn tài liệu và các đối tượng vật thể dạng 2D, 3D, tài liệu nghe nhìn. Bao gồm tủ trình diễn 43 inches màn cảm ứng trong suốt, máy tính điều khiển và phần mềm. Bảo hành 1 năm. 
Phần mềm trình diễn tài liệu kỹ thuật số Magic Touch
Phần mềm trình diễn tài liệu kỹ thuật số được dùng cho triển lãm, trưng bày, trình diễn tài liệu và các đối tượng vật thể dạng 2D, 3D, tài liệu nghe nhìn. Phần mềm được cài đặt lên máy tính chuyên dụng và màn hình cảm ứng cỡ lớn phục vụ công tác triển lãm, trưng bày.
Phần mềm trình diễn tài liệu kỹ thuật số Magic Touch Lite
Phần mềm trình diễn tài liệu kỹ thuật số sử dụng cho triển lãm, trưng bày, trình diễn tài liệu và các đối tượng vật thể dạng 2D, 3D, tài liệu nghe nhìn. Phần mềm được cài đặt lên máy tính chuyên dụng và màn hình cảm ứng cỡ lớn phục vụ công tác triển lãm, trưng bày.