Libwizard - Bieu mau, khao sat va huong dan
LibWizard là công cụ cho phép thư viện tạo các biểu mẫu, khảo sát, câu hỏi và hướng dẫn học tập. LibWizard bao gồm:  - Tutorial Wizard – tạo các hướng dẫn tương tác - Quiz Wizard – Xây…
LibInsight - Phân tích và số liệu thống kê
LibInsight: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách, CSDL điện tử; thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông; thống kê mượn liên thư viện;…
LibStaffer - Quản lý lịch làm việc
LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên; cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc…
LibCal - Quản lý dịch vụ thư viện
Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia... Tạo và thông báo lịch các sự…
LibAnswers - Hỗ trợ và giao tiếp với bạn đọc
Một nền tảng cho phép các thư viện hỗ trợ và giao tiếp với bạn đọc thông qua nhiều kênh khác nhau như: LibChat, SMS, Email, Twitter, Facebook… và cung cấp các câu hỏi thường gặp FAQ để bạn đọc tự tìm…