.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP OCLC/IFLA 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP OCLC/IFLA 2018

Chương trình do Liên đoàn các Tổ chức thông tin và Hiệp hội Thư viện Quốc tế (IFLA) và Tổ chức thành viên thư viện thế giới (OCLC) tài trợ. Chương trình cung cấp những kiến thức, kỹ năng, định hướng triển nghề nghiệp và cung cấp những kiến thức mới về công nghệ, kinh nghiệm quản lý thư viện từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Thời hạn nộp đơn ứng tuyển cho năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 06/10/2017. Chúng tôi xin kính gửi những thông tin tổng thể về chương trình tới quý cơ quan, đơn vị

Toàn bộ chương trình sẽ diễn ra từ ngày 17/03 đến ngày 13/04/2018. Trong các hồ sơ đăng ký chúng tôi sẽ lựa chọn năm cán bộ thư viện hàng năm tham gia vào chương trình. Chương trình sẽ diễn ra trong vòng bốn tuần tại trụ sở chính của OCLC ở Dublin, Ohio, Hoa Kỳ, sẽ cung cấp cho các ứng viên cơ hội gặp gỡ các cán bộ thư viện từ các thư viện lớn của Hoa Kỳ cũng như các chuyên gia về công nghệ thư viện của tổ chức thư viện thế giới OCLC. Trong khuôn khổ của chương trình, các cán bộ thư viện sẽ được đến thăm thư viện và các tổ chức di sản văn hoá khác tại Hoa Kỳ, và khám phá các chủ đề bao gồm: Công nghệ thông tin, hoạt động và quản lý thư viện, và hợp tác giữa các cán bộ thư viện trên thế giới.

Trong chương trình Học bổng phát triển nghề nghiệp OCLC/IFLA 2017, chúng tôi rất vui khi được đón anh Nguyễn Văn Kép đến từ Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Hà Nội – Việt Nam. Chúng tôi hy vọng trong năm 2018 sẽ tiếp tục có thêm các cán bộ thư viện đến từ Việt Nam tham dự chương trình. Chúng tôi tin rằng những gì các bạn thu thập được trong chương trình sẽ giúp cho các bạn có thêm những ý tưởng mới để góp phần cho sự phát triển của sự nghiệp thư viện tại đơn vị.

Xem thêm thông tin về chương trình vui lòng truy cập đường dẫn: 

Thông tin chi tiết về học bổng:

http://www.oclc.org/en/about/awards.html

Thông tin hướng dẫn:
Word: Guidelines in Word format

PDF: Guidelines in PDF format

Mẫu đơn đăng ký:
Word: Applications in Word format

PDF: Applications in PDF format

[video:https://youtu.be/jrdZFEeDJ5g autoplay:1]