.

Dịch vụ thư viện trực tuyến

LibGuides là một loại hướng dẫn chủ đề được sử dụng bởi các thư viện trên toàn thế giới. LibGuides là một hệ thống quản lý và xuất bản nội dung được SpringShare tạo ra. Các thư viện có thể sử dụng LibGuides để tạo các hướng dẫn môn học, hướng dẫn về khóa học, cổng thông tin hoặc các trang trợ giúp nghiên cứu. Người dùng có thể chọn mẫu, sao chép LibGuides khác, hoặc bắt đầu bằng một...
Một nền tảng cho phép các thư viện hỗ trợ và giao tiếp với bạn đọc thông qua nhiều kênh khác nhau như: LibChat, SMS, Email, Twitter, Facebook… và cung cấp các câu hỏi thường gặp FAQ để bạn đọc tự tìm hiểu mà không cần đến sự hỗ trợ của thủ thư.
Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia... Tạo và thông báo lịch các sự kiện của thư viện. Đặt chỗ và lên lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tìm tin (thủ thư, giáo viên…)
LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên; cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc tối đa/ tối thiểu cho các thư viện viên;
LibInsight: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách, CSDL điện tử; thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông; thống kê mượn liên thư viện; thống kê chi tiêu và thu nhập của thư viện; thống kê tương tác với bạn đọc; thực hiện so sánh chéo các bộ dữ liệu; phân tích các báo cáo xu hướng…
LibWizard là công cụ cho phép thư viện tạo các biểu mẫu, khảo sát, câu hỏi và hướng dẫn học tập. LibWizard bao gồm:  - Tutorial Wizard – tạo các hướng dẫn tương tác - Quiz Wizard – Xây dựng các câu hỏi tự học - Form Wizard – Tạo và quản lý các biểu mẫu - Survey Wizard – Tạo các bảng khảo sát