.
Co so du lieu Gale book

Gale Academic OneFile

Gale Academic OneFile là bộ cơ sở dữ liệu học thuật của nhà xuất bản Gale. Trong đó có chứa đa dạng chủ đề phục vụ nhu cầu của người học ở các độ tuổi khác nhau từ học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, người học tự do.

Số lượng: hơn 17.000 xuất bản phẩm từ các tạp chí học thuật và các nguồn tài nguyên tin cậy về đa dạng chủ đề. Truy cập các bài báo từ Nature, the Economist, New York Times, và hàng nghìn podcast và phụ đề từ NPR và CNN cũng như các video từ BBC Worldwide Learning.

Chủ đề: 

Arts and Humanities Health & Medicine Therapies, Treatments, and Surgeries Drama Regional History Psychology
Business & Economics Nursing Media & Fine Arts Literature and Writing Science & Technology Physics   
Business and Industry Diseases and Conditions Languages and Linguistics Mathematics Biology US. History
Economics Drugs Criminal Justice Political Science & Diplomatic Studies Chemistry    
Engineering Diagnostics and Tests Literature Political Science Environmental Science    

 

Công cụ tìm kiếm đơn giản, bộ lọc điều chỉnh phạm vi tìm giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được tài liệu họ cần một cách nhanh chóng và chính xác.

Công cụ kết nối: với công cụ Microsoft Office 365, có khả năng highlight, ghi chú, chia sẻ, lưu và tải nội dung.

Liên kết tới sách điện tử: thông qua các đường dẫn được gắn tại nội dung liên quan trong bài viết.

gale acdemic onefile idt 1
Hình ảnh: Gale Academic OneFile  

Hình ảnh: Gale Academic OneFile 
Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

Hình ảnh: Gale Academic OneFile 
Hình ảnh: Gale Academic OneFile 

Hình ảnh: Gale Academic OneFile 
Hình ảnh: Gale Academic OneFile