.

Hội nghị Tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011 (Ngày 21-22/12/2020)

Hội nghị Tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011 (Ngày 21-22/12/2020)

IDT hân hạnh đồng hành cùng sự kiện này.

Hội nghị Tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011 do Bộ Nội vụ và Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tổ chức ngày 21-22 tháng 12 năm 2020 tại Lâm Đồng. Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng gần 300 đại biểu là lãnh đạo, đại diện một số các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.Về phía doanh nghiệp, có nhiều đơn vị trong lĩnh vực công nghệ tham gia. Trong đó có Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số với quầy triển lãm thiết bị, giải pháp số hóa- lưu trữ.

            Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề như:

  • Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ ở trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ trong giai đoạn hiện nay;
  • Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện;
  • Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung về công tác thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử;
  • Vai trò của doanh nghiệp trong việc lưu trữ tài liệu điện tử;
  • Những nội dung cần quy định trong Luật Lưu trữ về Lưu trữ tư;
  • Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện;
  • Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Luật Lưu trữ;
  • Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hoạt động dịch vụ lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi bổ sung;
  • Sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu trong bối cảnh Chính phủ điện tử 4.0.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Nguồn tin gốc: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Tổng hợp nội dung: Hữu Nhân
Hình ảnh: IDT Vietnam
Ngày đăng: 23/12/2020.