.

IDT giới thiệu "Springshare và dịch vụ hướng dẫn học tập theo chủ đề LibGuides" tại Hội nghị tập huấn năm 2019 của Hội thư viện Việt nam

IDT giới thiệu "Springshare và dịch vụ hướng dẫn học tập theo chủ đề LibGuides" tại Hội nghị tập huấn năm 2019 của Hội thư viện Việt nam

Ngày 6-7/6/2019, tại trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Thư viện VN phối hợp với Liên Chi hội Thư viện các trường đại học và cao đẳng phía Bắc (NALA) và Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử-thư viện số tại Việt Nam” cho các cán bộ thư viện các trường đại học và cao đẳng (từ Thừa thiên-Huế trở ra).

Đây là sự kiện nhằm thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Thư viện VN, được sự hỗ trợ kinh phí của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, nhằm cung cấp những thông tin và kỹ năng mới về phương thức/cách thức tổ chức phục vụ bạn đọc của thư viện trong môi trường thư viện điện tử-thư viện số; hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Về dự Hội nghị Tập huấn của Hội Thư viện Việt Nam, có các vị đại biểu, hách mời: Bà Phạm Thị Bích Hồng; Phó Trưởng ban Truyền thông & Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; TS Nguyễn Huy Chương-Chủ tịch Liên Chi hội Thư viện các trường đại học & cao đẳng phía Bắc; Bà Vũ Thị Kim Anh; Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội; TS Nguyễn Trọng Phượng; Trưởng phòng Nghiên cứu & hướng dẫn nghiệp vụ TVQGVN; Ông Cao Minh Kiểm-Tổng Thư ký Hội Thông tin tư liệu Việt Nam; cùng hơn 60 học viên - cán bộ thư viện đến từ các Thư viện và Trung tâm TT-TV các trường đại học và cao đẳng khu vực phía Bắc.

Đến với sự kiện lần này, IDT đã mang đến chuyên đề "Springshare và dịch vụ hướng dẫn học tập theo chủ đề LibGuides" nhằm góp phần mang lại kiến thức mới-thông tin mới bổ ích trong việc tổ chức-triển khai phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử-thư viện số tại VN hiện tại và tương lai. 

Ông Trịnh Xuân Giang của IDT trình bày về "Springshare và dịch vụ hướng dẫn học tập theo chủ đề LibGuides"

Springshare là hãng công nghệ được thành lập vào năm 2007, có trụ sở tại Miami (USA) phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ thư viện trực tuyến cho các thư viện trên toàn thế giới. Hiện tại có 6,100 thư viện tại 82 quốc gia với hơn 130,000 cán bộ thư viện trên thế giới đang sử dụng dịch vụ này. Springshare cung cấp các ứng dụng cho bạn đọc như: LibGuides, LibAnswers, LibCal, LibWizard. Cùng các ứng dụng khác dành cho cán bộ thư viện như: LibStaffer, LibInsight, LibCRM.

Trong đó, nổi bật với ứng dụng LibGuides cho phép các thư viện có thể:

  • Tạo và quản lý các tài liệu, hướng dẫn học tập nghiên cứu theo từng chủ đề, khóa học và đề tài
  • Thông tin về cán bộ phụ trách cho từng chủ đề
  • Sử dụng LibGuides giống như website của thư viện
  • Lưu trữ danh sách CSDL từ A-Z để dễ dàng tái sử dụng
  • Quản lý truy cập theo IP/Password
  • Kiểm tra, quản lý sự truy cập vào các đường dẫn tài liệu
  • Phù hợp cho nhiều nền tảng thiết bị: Smartphone, Tablet,…

Dưới đây là 1 số hình ảnh khác trong buổi tập huấn:

Nguồn tin tham khảo: Hội Thư viện VN