.

LibCal - Quản lý dịch vụ thư viện

Công cụ quản lý dịch vụ đặt phòng (room-booking), thiết bị CSVC trong thư viện phục vụ các nhu cầu hội thảo, thảo luận nhóm, sử dụng phòng học, phòng đọc chuyên gia... Tạo và thông báo lịch các sự kiện của thư viện. Đặt chỗ và lên lịch hẹn với các chuyên gia tư vấn tìm tin (thủ thư, giáo viên…)

ĐẶT PHÒNG VÀ KHÔNG GIAN THƯ VIỆN

Cho phép người dùng đặt phòng và các khoảng không gian khác trong thư viện trực tuyến hoặc thông qua điện thoại di động. 

- Tạo các biểu mẫu đăng ký và hình ảnh phòng

- Thiết lập các điều kiện sử dụng phòng

- Tùy chọn làm trung gian đặt cho từng nhóm phòng

- Kích hoạt tính năng đặt phòng nhanh chóng trên điện thoại với việc quét mã QR

- Thống kê chi tiết sử dụng phòng

ĐẶT CÁC TRANG THIẾT BỊ 

Mô-đun đặt các trang thiết bị cho phép kiểm tra toàn bộ các trang thiết bị được mượn/trả.

- Catalog hình ảnh trực quan về các thiết bị: Tạo một danh mục hình ảnh các  trang thiết bị, hoàn chỉnh với chi tiết thiết bị, hình ảnh, số lượng các thiết bị có sẵn, hạn chế có sẵn,…

- Kết hợp đặt phòng và các trang thiết bị: Đặt trang thiết bị cùng phòng và ngược lại; việc kết hợp đặt trong một hệ thống giúp cải tiến quy trình làm việc và quy trình đặt phòng trở nên đơn giản hơn cho NDT.

- Tích hợp với hệ thống thư viện tích hợp để quản lý tiền phạt: Sử dụng API của LibCal để tích hợp đặt các trang thiết bị với cơ sở dữ liệu người dùng để quản lý tiền phạt.

 QUẢN LÝ SỰ KIỆN 

Tăng sự tham gia và quảng bá sự kiện của thư viện trực tuyến bằng cách cho phép NDT đăng ký tham gia và nhận được toàn bộ thông tin sự kiện chỉ với một bước đơn giản.

- Tạo các trang sự kiện với thông tin truyền thông phong phú

- Tùy chỉnh các hình thức đăng ký sự kiện

- Nhúng lịch và sự kiện ở bất kỳ đâu

- Kết hợp lịch sự kiện với Outlook, Gcal,…

- Tự động xuất bản và quảng bá sự kiện trên Twitter và Facebook

- Quản lý đầy đủ danh sách chờ

- Tự động nhắc nhở sự kiện cho người đăng ký

ĐẶT LỊCH HẸN

NDT có thể đặt lịch tư vấn và các cuộc hẹn với cán bộ thư viện một cách dễ dàng. Bạn đọc có thể lựa chọn để được gặp một cán bộ thư viện hoặc chọn thời gian cụ thể và hệ thống sẽ thông báo cán bộ nào và khoảng thời gian nào sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

- Cho phép cán bộ thư viện thiết lập thời gian sẵn sàng phục vụ bạn đọc, khoảng thời gian cho mỗi cuộc hẹn,…

- Kết hợp lịch hẹn với Outlook, Google Calendars,..

- Xây dựng các biểu mẫu đăng ký

- Nhúng ứng dụng lịch trong bất kì trang web nào, trong hồ sơ LibGuides  của cán bộ,..

- Tự động gửi Email cho các cuộc khảo sát về sự hài lòng sau cuộc hẹn

- Thống kê chi tiết về các cuộc hẹn hoặc hủy bỏ

THỐNG KÊ CHI TIẾT THƯ VIỆN ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO 

Cung cấp các báo cáo chi tiết, chỉ ra các phòng, trang thiết bị và không gian thư viện đã được sử dụng như thế nào. Thống kê chi tiết về thời gian cao điểm đặt phòng, không gian và trang thiết bị phổ biến nhất; xu hướng tham gia các sự kiện, số liệu thống kê các lịch hẹn,…

LibCal đưa ra các báo cáo thống kê toàn diện để giúp thư viện tốt nhất không gian và trang thiết bị của mình. Sử dụng các dữ liệu để tối đa hóa việc sử dụng thư viện và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.