.
Phần mềm thư viện Vufind

Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind

Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind là cổng tìm kiếm tập trung được thiết kế và phát triển dành cho các thư viện. Vufind cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm và truy cập vào tất cả các nguồn tài nguyên trong thư viện trên một giao diện chung duy nhất. Dữ liệu trên Vufind được đồng bộ với các hệ thống khác nhau. Thông qua Vufind bạn đọc có thể tìm kiếm được các nguồn tài nguyên:

 • Tài liệu in trong các phần mềm thư viện điện tử
 • Tài liệu số nội sinh và tài liệu số hóa
 • Tài liệu từ các NXB điện tử

 

Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind có cấu trúc module hoàn chỉnh vì vậy người dùng có thể lựa chọn chỉ triển khai các thành phần cơ bản hay toàn bộ các thành phần của nó. Chúng ta cũng có thể tự do tùy biến, mở rộng dựa trên các thông số cấu hình mà không cần thiết phải thay đổi mã nguồn.

 • Vufind cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Nhan đề, tác giả, chủ đề, ISBN,... Đồng thời cho phép bạn đọc kết hợp nhiều trường tìm kiếm theo các toán tử AND, OR, NOT.
 • Cho phép bạn đọc sử dụng các ký tự thay thế, sử dụng các thuật toán khác nhau trong từ khóa tìm kiếm.
 • Cho phép bạn đọc thực hiện thao tác tìm kiếm tài liệu theo tác giả, chủ đề, tùng thư từ giao diện kết quả tìm kiếm , giao diện chi tiết tài liệu.
 • Cho phép bạn đọc sử dụng các bộ lọc kết quả tìm kiếm để hạn chế số lượng tài liệu tìm kiếm được. Hỗ trợ bạn đọc tìm thấy tài liệu nhanh nhất có thể.
 • Cho phép bạn đọc trích dẫn dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau: XML, RDF, Bibtex, Endnote.
 • Trạng thái của tài liệu luôn luôn được đồng bộ với các hệ thống quản lý khác thông qua các truy vấn Ajax. Khi quá trình truy vấn thông qua Ajax hoàn thành kết quả sẽ được cập nhật trên kết quả tìm kiếm mà không hề làm chậm hệ thống bởi bất cứ lý do nào.
 • Cho phép thư viện thiết lập các tài khoản cho bạn đọc truy cập vào Vufind hoặc sử dụng chung tài khoản với các hệ thống khác thông qua LDAP.
 • Sau khi đăng nhập bạn đọc có thể thêm tài liệu vào giá sách ảo, đưa ra bình luận trên tài liệu hoặc thêm các từ khóa cho tài liệu của thư viện.
 • Phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ và được chuyển đổi qua nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới.