Phần mềm quản lý thư viện Koha
Phần mềm mã nguồn mở Koha là phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới. Phần mềm Koha có đầy đủ tính năng của một phần mềm quản lý thư viện hiện đại, phù hợp với mọi loại…
Phần mềm thư viện số Dspace
Dspace là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý các nguồn tài nguyên số nội sinh nhằm phục vụ cho các thư viện, trung tâm lưu trữ các cơ quan, trường học sử dụng và phát triển. DSpace có khả năng xử…
Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind
Phần mềm tìm kiếm tập trung Vufind là cổng tìm kiếm tập trung được thiết kế và phát triển dành cho các thư viện. Vufind cho phép bạn đọc có thể tìm kiếm và truy cập vào tất cả các nguồn tài nguyên…
Phần mềm tổng thể cho thư viện Kipos
KIPOS Knowledge Information Portal Solution là dự án phát triển phần mềm lớn nhất của Công ty Hiện Đại cho lĩnh vực quản lý thông tin tư liệu và thư viện. Phần mềm thư viện Kipos được xây dựng…
Phần mềm thư viện và lưu trữ số Nainuwa
Nainuwa ™ là một phần mềm được xây dựng nhằm quản lý các bộ sưu tập số khổng lồ bao gồm của thư viện, viên nghiên cứu, trung tâm lưu trữ các cơ quan tổ chức. Giải quyết các vấn đề liên quan đến…