Phần mềm thư viện số Dspace

Dspace là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý các nguồn tài nguyên số nội sinh nhằm phục vụ cho các thư viện, trung tâm lưu trữ các cơ quan, trường học sử dụng và phát triển.

DSpace có khả năng xử lý các tài liệu đa phương tiện với nhiều định dạng tệp tin khác nhau, trong đó có các định dạng tài liệu văn bản (doc, txt, rtf, pdf, html, xml…), định dạng tài liệu về hình ảnh (gif, jpg…), định dạng các tài liệu âm thanh (wav, flv, mp3, mp4…).

CHƯƠNG TRÌNH DÙNG THỬ Phần mềm Thư viện số Dspace

 

 

Phần mềm Dspace cho phép các thư viện có thể tùy chỉnh phần mềm theo từng đặc thù của thư viện bao gồm:

Tùy chỉnh giao diện

Thư viện hoàn toàn có thể tùy chỉnh giao diện Web của Dspace để trở thành một thể thống nhất với hệ thống các website khác của đơn vị và trực quan hơn cho bạn đọc như: màu sắc, phông chữ, bố cục, banner, nội dung.

Tùy chỉnh khung mẫu nhập liệu

Dublin Core là khung mẫu mô tả mặc định của Dspace. Tuy nhiên, thư viện hoàn toàn có thể tùy chỉnh thêm hoặc thay đổi các trường dữ liệu. Dspace cũng hỗ trợ chuyển đổi siêu dữ liệu từ các loại khung mẫu khác như MARC, METS và MODS.

Tùy chỉnh các tiêu chí tìm kiếm

Thư viện hoàn toàn có thể quyết định các trường thông tin nào được sử dụng để làm tiêu chí duyêt và tìm kiếm như: tác giả, nhan đề, chủ đề… Tất cả những thông tin dạng văn bản có chứa trong các trường mô tả và kể cả các tệp đính kèm sẽ được đánh chỉ mục tìm kiếm nếu muốn.

Tùy chỉnh ngôn ngữ mặc định

Dspace hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau như: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật… Giao diện Dspace sử dụng hoàn toàn trên nền Web. Tất cả các thao tác từ tìm kiếm, khai thác tài liệu, biên mục và quản trị đều thực hiện trên giao diện Web.

Dspace tuân thủ hoàn toàn các chuẩn quốc tế về quản lý tài nguyên số

- Mô tả theo chuẩn Dublin Core

- Hỗ trợ hoàn toàn Unicode

- Phát triển dựa trên OAI-PMH (Open Archives Initiative Prototal for Metadata Harvesting).

Dspace được sử dụng cơ bản như một phần mềm lưu trữ và phân phối tài liệu số với 3 vai trò chính sau:

- Giúp cho việc thu nhận và quản lý tài liệu số được dễ dàng, bao gồm cả siêu dữ liệu của tài liệu.

- Giúp cho việc truy cập tài liệu được dễ dàng, bằng cả việc liệt kê và tìm kiếm.

- Giúp cho việc lưu trữ tài liệu lâu dài., WebDAV, Open Search, Open URL.

Dspace quản lý tài liệu theo cấu trúc hình cây

Cấu trúc quản lý tài liệu thư viện trong phần mềm Dspace

Hệ thống Dspace được phân thành các đơn vị lớn (các trường, các khoa, các ban, các ngành) và có các đơn vị nhỏ hơn hoặc các bộ sưu tập (các khoa, bộ môn) trong bộ sưu tập sẽ có các tài liệu chứa các tập tin tài nguyên số mà chúng ta cần lưu trữ. Tại mỗi đơn vị hay bộ sưu tập cán bộ có thể mô tả, giới thiệu chi tiết về đơn vị hay bộ sưu tập đó, ngoài ra có thể phân quyền cho 1 nhóm thành viên quản lý hay truy cập vào các đơn vị, bộ sưu tập hay thậm chí các tài liệu, tập tin mà bộ sưu tập đang lưu trữ.

Một số tính năng nổi bật của phần mềm thư viện số Dspace

  • Dspace quản lý dữ liệu theo cấu trúc hình cây vô cùng linh hoạt, cho phép cơ quan, tổ chức có thể tạo ra nhiều phân cấp linh hoạt theo mức độ chi tiết của tài liệu đó.
  • Quy trình nhập liệu bao gồm các bước linh hoạt, cán bộ quản trị có thể linh hoạt phân công công việc linh hoạt theo quy trình công việc của đơn vị mình.
  • Phần mềm hoàn toàn sử dụng giao diện Web, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ có thể thực hiện công việc ở bất cứ đâu.
  • Phần mềm quản lý người dùng thông qua tài khoản và các nhóm tài khoản, Tùy theo từng thư viện, có thể phân người dùng thành các nhóm bạn đọc khác nhau.
  • Liên kết với các phương thức xác thực người dung như LDAP, CAS, Shibboleth.
  • Dspace được tích hợp nhiều phương thức tìm kiếm khác nhau trên một giao diện duy nhất như: tìm kiếm nhanh trên Dspace, Duyệt theo các tiêu chí khác nhau, Khám phá tài liệu, Tìm kiếm tài liệu mới cập nhật, tìm kiếm tài liệu thông qua các BST được truy cập nhiều nhất hay duyệt theo từng đơn vị, BST trên trang chủ.
  • Hỗ trợ tính năng xem trực tuyến với hầu hết các loại hình cơ bản như PDF, JPEG…