.

Tin tức chuyên ngành

Ngày 24/10/2014, trong không khí cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh đang thi đua dạy tốt,...
Ngày 26/03/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Tổ chức không gian thư viện. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: bà...