.

Tin tức chuyên ngành

Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ” Ngày 29/12/2015, Khoa Thông tin-Thư...
Hội thảo “OCLC – Lợi ích và Quy trình tham gia mạng lưới mạng thư viện toàn cầu” Ngày 5/6 vừa qua, Trường ĐHBK Hà Nội phối hợp với Công ty IDT và Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía...
Ngày nay, trong kỷ nguyên thông tin, khoa học ngày càng phát triển, thông tin ngày càng được coi trọng. Vì vậy, thư viện ngày càng được nhà trường quan tâm đầu tư. Công ty IDT Việt Nam – đơn vị...
Ngày 24/10/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 – DDC 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam. Tham dự Hội...
Ngày 24/10/2014, trong không khí cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh đang thi đua dạy tốt,...