Cổng kiểm soát ra vào tự động

Hiện tại việc kiểm soát ra vào các khu vực trong thư viện là một nhu cầu cơ bản và cần thiết trong tự động hóa các khu vực chức năng của thư viện. Hệ thống cổng kiểm soát giúp thư viện quản lý việc ra/vào cổng chính và các phòng (khu vực) chức năng đặc thù. Hệ thống cổng kiểm soát bao gồm barrier các dạng Flap Barrier (cánh đóng mở), Swing Barrier Gate (cánh gập), Tripot Turnstile (cánh xoay). Ngoài ra hệ thống này còn có thể tích hợp với các hệ thống cổng an ninh, camera giám sát nhằm tăng cường khả năng quản lý an ninh và giám sát của thư viện.