Đầu đọc thẻ - Khóa cửa - Phụ kiện
Các phòng trong thư viện như phòng học nhóm, phòng học cá nhân, phòng thuyết trình, phòng đọc chuyên gia... đều cần được quản lý bằng hệ thống kiểm soát thẻ tự động. Các sản phẩm và linh kiện bao gồm…
Cổng kiểm soát ra vào tự động
Hiện tại việc kiểm soát ra vào các khu vực trong thư viện là một nhu cầu cơ bản và cần thiết trong tự động hóa các khu vực chức năng của thư viện. Hệ thống cổng kiểm soát giúp thư viện quản lý việc…
Trạm đặt chỗ
Trạm đặt chỗ cho phép bạn đọc dễ dàng đặt chỗ, hoặc đăng ký sử dụng các phòng chức năng, thiết bị multimedia theo nhu cầu hoặc cũng có thể biết được vị trí, thiết bị nào trong thư viện đang hoặc chưa…