Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành hệ thống quản trị thư viện tích hợp và trao Quyết định PGS. TS Nguyễn Duy Hoan làm Chi hội trưởng