Goobi Zed - Zeutschel

GOOBI ZED giải pháp phần mềm cho các dự án số hóa trong thư viện, lưu trữ và bảo tang từ lập kế hoạch nhập dữ liệu thư mục, các hoạt động quét, hoàn tất siêu dữ liệu, nhận diện OCR đến bảo quản bộ sưu tập số  và kiểm soát, báo cáo liên quan.

GOOBI là một phần mềm mã nguồn mở dựa trên nền Web, nền tảng mô đun độc lập, được phát triển dựa trên hợp tác với các trường đại học SUB Göttingen and SLUB Dresden theo giấy phép mã nguồn mở GPL và phù hợp với các tiêu chuẩn DFG Đức.

Zeutchel mở rộng phạm vi chức năng của GOOBI tới GOOBI ZED.

+ Yêu cầu không cần phần mềm Client

+ Trình duyệt Web có thể làm việc tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.

+ Hỗ trợ nhất quán chuẩn METS

+ Phát triển liên tục

+ Dựa trên các tiêu chuẩn DFG Đức

+ Mở rộng theo yêu cầu người sử dụng

+ Giao diện mở

+ Zeutchel phát triển GOOBI và hỗ trợ đối tác

+ Phát triển sản phẩm dựa trên Java servlet ( Apache Tomcat Server)

+ Mở LDAP cho xác thực và dữ liệu tài khoản

+ Độc lập với cơ sở dữ liệu

+ Import/ export linh hoạt RDF-XML, METS, OAI, RSS, PDF….

+ Nhập OPAC: PPN, ISBN, ISSN, chữ ký, barcode

+ OCR: ABBYY FineReader có thể được tích hợp

+ Thư mục: WebDAV và CIFS (Samba)

+ Trình diễn: TYPO3 + GOOBI mở rộng

+ Engine tìm kiếm cho metadata và full text : Lucene

+ Tích hợp xem DFG

+ Lưu trữ: được liên kết thông qua hệ thống file của hệ điều hành sử dụng ( bao gồm: SAN, NFS, SMB, CIFS, iSCSI…)