.

Dự án tiêu biểu

"Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội là đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia cùng 70.000 thư viện trên thế giới vào Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến (Online Computer Library Center, OCLC) với tư cách tham dự viên, từ đó sẽ sẽ tạo bước vượt mình, tạo thuận lợi cho các thư viện khác cùng tham gia mạng lưới" - Ông Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết...
Trong tháng 8 năm 2016, sau hai giai đoạn là gửi toàn bộ những biểu ghi hiện có trong thư viện lên CSDL mục lục liên hợp toàn cầu Worldcat và triển khai sử dụng phần mềm biên mục tài liệu trực tuyến – Online Cataloging. Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức là thư viện Việt Nam đầu tiên là thành viên của tổ chức thư viện thế giới OCLC. Trong hai giai đoạn triển khai,...
Cùng với Đại học Bách Khoa Hà Nội, thư viện Đại học Hàng Hải Việt Nam đã trở thành thư viện thứ hai của Việt Nam hoàn tất các công đoạn trong việc chia sẻ biểu ghi thư mục của thư viện và chính thức trở thành thành viên thứ hai của tổ chức thư viện thế giới OCLC. Trong quá trình triển khai, thư viện Đại học Hàng Hải Việt Nam đã đóng góp trên 8000 biểu ghi thư mục hiện có trong thư viện mình...
Ngày 20/10/2017, IDT Việt Nam đã triển khai, lắp đặt thành công hệ thống cổng RFID của hãng Nedap tại Thư viện trường Đại học FPT Cần Thơ. Công nghệ RFID bắt đầu được áp dụng rộng rãi vào quản lý thư viện từ khoảng những năm 2000 trong các mô hình thư viện hiện đại, thân thiện. Trong đó, RFID (Radio Frequency Identification) là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Công nghệ...
Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên Chính phủ. Với mô hình tiên phong mang tính thí điểm và đầy tham vọng, nhà trường kết hợp hài hòa khung chương trình giáo dục Đại học của Việt Nam với các mô hình và tiêu chuẩn học thuật của Đức. Mục tiêu của VGU là đào tạo ra những sinh viên giỏi, thông thạo lý thuyết lẫn thực hành...