May-chieu-thong-minh-StarryHub-su-dung-trong-van-phong
Máy chiếu thông minh StarryHub là thiết bị sử dụng công nghệ AI được Czur thiết kế phục vụ các cuộc họp trực tiếp, cuộc họp video trực tuyến cho doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu giải trí Starry Hub…
Thiet-bi-quan-ly-muon-tra-may-tinh-bang-tu-dong-Hublet6
Máy tính bảng Hublet giúp tự động, phục vụ nhu cầu đọc tài nguyên điện tử tại các thư viện như: sách điện từ, CSDl, tài liệu nghe nhìn, website và các ứng dụng học tập khác. Máy tính bảng luôn được…
Giải pháp thư viện thông minh IoT
Giải pháp được xây dựng trên nền của các ứng dụng quản lý thư viện truyền thống và bổ sung các giải pháp, chức năng, nghiệp vụ để chuyển đổi môi trường thư viện hiện tại sang hướng mở và hiện đại.…
Hệ thống đặt chỗ I-Reserve
Hệ thống i-Reserve là hệ thống đặt chỗ tích hợp với các thiết bị kiểm soát truy cập. Trong đó: - Hệ thống đặt chỗ: là phần mềm và thiết bị cung cấp giao diện cho phép bạn đọc đặt mượn phòng, thiết bị…
Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER
IOT Lib-Locker là một giải pháp thông minh dùng cho tủ gửi đồ, được phát triển dựa trên nền tảng Công nghệ điện toán đám mây IoT (IoT Cloud Platform), nhận diện thông qua mã vạch QR code, kết hợp với…