.

Tin tức chuyên ngành

Triển lãm các giải pháp Công nghệ Thư viện và Số hóa tài liệu đã diễn ra trong 2 ngày 25-26/03/2019 - Một trong số chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Văn hóa...
Thư viện số truy cập mở về Tôn giáo học - Open Access Digital Theological Library - OADTL có một nhiệm vụ đạo đức rõ ràng: nhằm nâng cao chất lượng trong nghiên cứu tôn giáo của...
25-01-2019 Tổ chức thư viện thế giới OCLC đã hoàn thành việc hợp tác với StackMap (https://www.stackmap.io/)  Một công ty chuyên phát triển các nền tảng ứng dụng bản đồ kỹ thuật số trong...
Vào tháng 5 năm 2019, Đại học McGill, một trong những tổ chức nghiên cứu chuyên sâu nổi tiếng nhất của Canada và là một trong những trường đại học hàng đầu trên thế giới, sẽ nâng cấp cơ sở hạ...
Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018 Hội thảo “Tác động cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ” do Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Ban...