.

Hệ thống Access Control

tram dat cho tu dong
Trạm đặt chỗ cho phép bạn đọc dễ dàng đặt chỗ, hoặc đăng ký sử dụng các phòng chức năng, thiết bị multimedia theo nhu cầu hoặc cũng có thể biết được vị trí, thiết bị nào trong thư viện đang hoặc chưa được sử dụng, nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực của thư viện. Thực tế việc sử dụng trạm đặt chỗ có thể được xem xét theo các tầng, theo từng thời điểm, chức năng của thiết bị và phòng của thư...
Cổng kiểm soát ra vào tự động
Hiện tại việc kiểm soát ra vào các khu vực trong thư viện là một nhu cầu cơ bản và cần thiết trong tự động hóa các khu vực chức năng của thư viện. Hệ thống cổng kiểm soát giúp thư viện quản lý việc ra/vào cổng chính và các phòng (khu vực) chức năng đặc thù. Hệ thống cổng kiểm soát bao gồm barrier các dạng Flap Barrier (cánh đóng mở), Swing Barrier Gate (cánh gập), Tripot Turnstile (cánh...
Đầu đọc thẻ thư viện
Các phòng trong thư viện như phòng học nhóm, phòng học cá nhân, phòng thuyết trình, phòng đọc chuyên gia... đều cần được quản lý bằng hệ thống kiểm soát thẻ tự động. Các sản phẩm và linh kiện bao gồm đầu đọc, khóa, gá, nút nhấn khẩn cấp là các hạng mục cần đầu tư để kiểm soát các phòng này.